Giới thiệu công ty

SHANGHAI CMIC MACHINERY AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD là tổng đại diện của các nhà sản xuất máy móc công nghiệp trong ngành bao bì đóng gói hàng đầu của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993.

Xem thêm

Video Clip